Copyright

 Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's,
illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en
dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Kleuterbasis BV-Hetty
Timmer en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig
ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten
gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen
tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor
niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet
toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te
distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen
aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van
Kleuterbasis.