DORR-Zicht op Kleuters

Dorr-Zicht op Kleuters geeft leerkrachten houvast

DORR-Zicht op Kleuters

Met DORR-Zicht op Kleuters stem je je aanbod af op de verschillende niveaus binnen je groep. Bij ieder niveau hoort een doel dat je omzet in een betekenisvolle activiteit. Deze doelen hebben wij voor je in een leerlijn gezet. Vanuit het realiseren van je aanbod observeer je de opbrengsten en registreer je dit door eenvoudigweg de leerlijn in te kleuren. Hierdoor signaleer je vroegtijdig mogelijke ontwikkelingsachterstanden dan wel voorsprongen. Dit proces van plannen-uitvoeren-observeren en registreren doe je 12 weken. Iedere 12e is een evaluatieweek. Het meetmoment om te kijken of de doelen zijn gehaald en of een nieuw aanbod op een hoger level haalbaar is.

Deze cyclus van plannen-realiseren-observeren-registreren-bijstellen en evalueren herhaalt zich drie keer per schooljaar.

STAP 1: Plannen

DORR-Zicht op Kleuters werkt vanuit leerlijnen.

Bij de periodeplanning worden de leerlijnen voor 12 weken gepland. Je bepaalt zelf in welke week je welke leerlijnen wilt plannen. Dit is een dynamisch veld waarbij je altijd je planning kunt aanpassen. De leerlijnen die je plant bij de periodeplanning worden doorgezet naar de weekplanning. Bij de weekplanning sleep je de leerlijnen in je lesrooster naar een dag. Pas hier kun je een activiteit koppelen aan het doel op de leerlijn.

Dorr- zicht op kleuters, biedt ook de mogelijkheid om je aanbod te realiseren vanuit speelleerhoeken en/of het planbord.

STAP 2: Realiseren

Je hebt de vrijheid om zelf leuke betekenisvolle activiteiten te koppelen aan het doel op de leerlijn. Je kunt daar ook bestaande bronnen voor gebruiken.

Kleuterkracht is een pakket waarbij thema’s voor je uitgewerkt zijn op basis van onze leerlijnen.

Nieuwsgierig? Bekijk kleuterkracht.com

STAP 3: Observeren-Registreren-Bijstellen

Je observaties registreer je door de behaalde doelen op de leerlijn in te kleuren. Zo heb je continu een overzicht van het ontwikkelingsproces en de doelen van de naaste ontwikkeling en kun je je aanbod steeds bijstellen aan de behoeften van de kinderen.

Je kunt je observaties invoeren volgens onze 5-punts waardering. Laat het kind geen ontwikkeling zien, is het kind orienterend bezig op het doel, laat het een wisselend resultaat zien, lukt het met hulp goed of wordt het doel zelfstandig beheerst.

STAP 4: Evalueren

Aan het eind van iedere periode (de 12e week) worden de opbrengsten geëvalueerd in een overzichtelijke omgeving. Alle gegevens van één leerling komen hier bij elkaar en op basis van deze gegevens bepaal jij wat het volgende aanbod is. Hier geef je ook de onderwijsbehoeften van de leerling aan voor de volgende periode.

Zodra de evaluatie is afgerond, heb je ook je nieuwe groepsoverzicht in beeld, de niveaus van de kinderen in de groep, de groepsplannen met daarbij de onderwijsbehoeften en de oudergespreksformulieren. Het aansluitende kindrapport is in ontwikkeling.

Vragen of interesse?

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!