DORR-Zicht op Peuters

DORR-Zicht op Peuters geeft de pedagogisch medewerking houvast

DORR-Zicht op Peuters

Met Dorr – Zicht op Peuters stem je je aanbod af op de verschillende niveaus binnen je groep. Bij ieder niveau hoort een doel dat je omzet in een betekenisvolle activiteit. Deze doelen hebben wij voor je in een leerlijn gezet. Vanuit het realiseren van je aanbod observeer je de opbrengsten en registreer je dit door eenvoudigweg de leerlijn in te kleuren. Hierdoor signaleer je vroegtijdig mogelijke ontwikkelingsachterstanden dan wel voorsprongen. Dit proces van plannen-uitvoeren-observeren en registreren doe je 12 weken. Iedere 12e is een evaluatieweek. Het meetmoment om te kijken of de doelen zijn gehaald en of een nieuw aanbod op een hoger level haalbaar is.

Deze cyclus van plannen-realiseren-observeren-registreren-bijstellen en evalueren herhaalt zich drie keer per schooljaar.

STAP 1: Plannen

DORR-Zicht op Peuters werkt vanuit leerlijnen.

Bij de periodeplanning worden de leerlijnen voor 12 weken gepland. Je bepaalt zelf in welke week je welke leerlijnen wilt plannen. Daarna bepaal je in de weekplanning op welke dag je een leerlijn realiseert en koppel je er een betekenisvolle activiteit aan.

Ook kun je de leerlijnen plannen vanuit speelleerhoeken.

STAP 2: Realiseren

Je hebt de vrijheid om zelf leuke betekenisvolle activiteiten te koppelen aan het doel op de leerlijn. Je kunt daar ook bestaande bronnen voor gebruiken.

STAP 3: Observeren-Registreren-Bijstelling

Je observaties registreer je door de behaalde doelen op de leerlijn in te kleuren. Zo heb je continu een overzicht van het ontwikkelingsproces en de doelen van de naaste ontwikkeling en kun je je aanbod steeds bijstellen aan de behoeften van de kinderen.

Je kunt je observaties invoeren volgens onze 5-punts waardering. Laat het kind geen ontwikkeling zien, is het kind orienterend bezig op het doel, laat het een wisselend resultaat zien, lukt het met hulp goed of wordt het doel zelfstandig beheerst.

STAP 4: Evalueren

Aan het eind van iedere periode (de 12e week) worden de opbrengsten geëvalueerd.

Dit is het startpunt voor de nieuwe periode.

Vragen of interesse?

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!