Dorr-Zicht op Onderwijs

Het meest volledige plan- en observatiesysteem voor de voorschool en basisschool

Ontstaan vanuit praktijkervaring

Dorr- Zicht op Onderwijs  is vanuit de praktijk ontstaan en nog steeds ligt de praktijk aan de basis van nieuwe ontwikkelingen. De grondslag van het pakket is om binnen een duidelijke structuur, dat rust geeft, een optimaal aanbod te realiseren waardoor kinderen zich in een voor hun natuurlijke omgeving kunnen ontwikkelen. Het is aan ons om die ontwikkelingen te volgen en te registreren.

Je hele onderwijs in één omgeving

Met ons pakket koppel je je planning aan je observaties. Je plant en observeert vanuit leerlijnen. De ingevoerde observaties worden weggezet in groepsoverzichten en individuele overzichten.  

Onze leerlijnen zijn uitgewerkt op 6 niveaus, die overal in het digitale pakket op te roepen zijn. Daarnaast hebben wij ook nog alle leerlijnen in een overzichtelijk boekje gezet.

Dorr-Zicht op Peuters

Dorr- Zicht op Peuters geeft de pedagogisch medewerking houvast

Dorr-Zicht op Kleuters

Dorr-Zicht op Kleuters geeft de leerkracht houvast