BALANS-WIJSHEID-INZICHT-TOEKOMST

De eerste jaren van de basisschool zijn een belangrijke periode. In deze periode komen kinderen in aanraking met vaardigheden die ze hun verdere schoolloopbaan nodig hebben. Hier wordt de basis gelegd. Voor het systematisch plannen van het onderwijsaanbod en het observeren en registreren van de opbrengsten daarvan, is het pakket DorrDigi ontwikkeld. Inmiddels is ook het pakket voor de Peuters  in de markt gezet.

DorrDigi

Met DorrDigi heeft u uw totale onderwijs van de groepen 1 en 2 in beeld. Dorr is een web-based pakket, dat veel structuur biedt. Het pakket gaat uit van de volgende stappen.

Stap 1 Plannen

Met DorrDigi plant u uw lesaanbod aan de hand van leerlijnen, in 3 perioden van 12 weken. U kunt uw aanbod per week plannen, maar ook meteen voor de gehele periode van 12 weken. Op deze manier krijgt u meer balans in uw aanbod. De leerlijnen die u via de periodeplanning plant, ziet u weer terug op de weekplanning. Van hieruit kunt u de dagen gaan inplannen. U hoeft hiervoor enkel maar de leerlijnen naar de juiste dag te slepen.

Stap 2. Uitvoeren

Pas bij de week- of dagplanning koppelt u een voor de kleuters uitdagende activiteit aan de geplande leerlijn. Met DorrDigi heeft u de mogelijkheid om zelf uw lessen te ontwerpen. Hierbij komt u tegemoet aan één van de belangrijkste verworvenheden van het kleuteronderwijs namelijk het aansluiten bij de belevingswereld en belangstelling van uw leerlingen op dat moment. Thema's zijn immers rondom u en kleuters komen dagelijks met hun ervaringen binnenvallen. Zo wordt u geen slaaf van een methode.

Stap 3. Registreren

Met onze web-based versie hoeft u maar één keer uw opbrengsten in te voeren. Alle ingevoerde informatie wordt automatisch doorgezet naar de juiste velden. Het registreren van de opbrengsten doen wij op twee manieren. Het inkleuren op de leerlijnen en ter aanvulling het maken van logs in het logboek.

Stap 4. Evalueren

Tijdens de evaluatie analyseert u de opbrengsten en bekijkt u of de onderwijsbehoeften van de kinderen aangepast moeten worden. In het leerling profiel heeft u alle informatie die u daarbij nodig heeft binnen handbereik. U evalueert uw aanbod en opbrengsten op leerling niveau en op groepsniveau. Dit geeft u de mogelijkheid om uw aanbod in combinatie met de opbrengsten en de groepssamenstelling goed onder de loep te nemen. Op basis van de uitgevoerde evaluatie, worden de groepsplannen automatisch gevuld


.

Dorr Peuters

DorrPeuters werkt met dezelfde opzet dan DorrDigi. Dorr Peuters  is echter nog niet web-based.

Ook bij Dorr Peuters  gaat u uit van een planning en observatie aan de hand van leerlijnen.