Privacy Policy

Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen
in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te
beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers
die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Kleuterbasis behoudt
zich het recht voor haar privacystatement aan te passen. Het is
verstandig om het privacystatement regelmatig te lezen om op de hoogte
te blijven van de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.
Als het privacystatement ingrijpend wordt gewijzigd zullen wij dit
melden op onze website. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook
gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze
gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek
en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze
bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik
van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies
niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of
functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en
doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige
gebruikelijke technieken