Rekenlessen: de Timmerman - groep 1-2

€5.45

Leuke en zinvolle rekenactiviteiten voor de groepen 1 en 2. Rekenlessen in de kring, waarbij alle kinderen gelijktijdig handelend bezig zijn met concrete materialen. Alle lessen zijn uitgeschreven volgens het directe instructie model.

Bij dit pakket, vind je naast de kringactiviteiten ook vervolgactiviteiten voor tijdens de werkles toegevoegd en een getallenlijn tot 21.

Na betaling wordt het pakket, binnen 24 uur, via de mail naar je toegezonden.