Zicht op Kleuters - Kleuterrapport

€9.95

Ons kleuterrapport is afgestemd op de leerlijnen van ons plan- en observatiepakket.
Je krijgt van iedere fase een door ons uitgewerkt format met de doelen die bij de fase passen.
Dat zijn dus 6 rapporten. U krijgt de digitale formats via de mail toegestuurd.

Standaard format:

Bij het standaard format zijn de leerlijnen met de bijbehorende doelen door ons geplaatst.
Je logo van de school wordt toegevoegd op het format.

De set eenmaal in huis, dan kunt u dit ieder jaar weer opnieuw gebruiken.

Levertijd: 3 dagen na ontvangst logo school.

Format op maat:

Bij het format op maat geef je aan welke leerlijnen je op je rapport wilt hebben.
Deze leerlijnen plaatsen wij dan in het format voor je. Ook je logo van de school wordt toegevoegd op het rapport.

Levertijd: 3 weken na ontvangst logo school.
Product Options