Zicht op leerlijnen - Kleuters

€125.00

In deze ringboekjes leer- en ontwikkelingslijnen groep 1,2 & 3 zijn de volgende domeinen uitgewerkt in leerlijnen op 9 niveaus: 

Sociaal-emotioneel ontwikkeling, taal-lees ontwikkeling, rekenen, visueel ruimtelijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling, 21e eeuwse vaardigheden, wetenschap en techniek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en Engels. 

In totaal zijn er 105 lijnen beschreven.