Zicht op leerlijnen - Peuters

€65.00

In het ringboekje leer- en ontwikkelingslijnen peuters & groep 1 worden van de domeinen; sociaal-emotioneel ontwikkeling, taal-lees ontwikkeling, rekenen, visueel ruimtelijke ontwikkeling en motorische ontwikkeling, leerlijnen omschreven op 5 niveaus. ( voor peuters) en 3 niveaus  ( voor groep 1).

De leer-en ontwikkelingslijnen geven een doorgaande lijn weer tot en met groep 3 van het basisonderwijs.

In totaal worden er 37 lijnen beschreven.

Prijs is excl BTW.

Category Zicht op Peuters