Starttraining DORR Zicht op Kleuters

Een training waarin waarin de werkwijze en visie achter DORR Zicht op Kleuters wordt uitgelegd

Starttraining DORR Zicht op Kleuters

Om goed te kunnen werken met DORR zicht op kleuters, geven wij trainingen waarin de werkwijze en visie achter DORR Zicht op Kleuters wordt uitgelegd. Na het volgen van de eerste training kunnen leerkrachten meteen aan de slag.

 

Training 1: Het klaar zetten van de schoolomgeving

Tijdens deze training gaan we samen met de leerkrachten de periode indeling, leerlijnselectie en de lesroosters bepalen. Er wordt uitleg en advies gegeven voor een optimaal lesrooster en er worden afspraken gemaakt over het selecteren van de leerlijnen. Wanneer we deze handelingen hebben uitgevoerd, gaan we inloggen in de leerkrachtomgeving en wordt een korte uitleg gegeven over de navigatie in het systeem, het aanmaken van een startsituatie voor de leerlingen en uitleg over de onderwijsbehoeften van de kinderen in de groep.


Training 2: De evaluatie

Deze training wordt gegeven rondom de periode dat de evaluatie plaats vindt. We nemen samen de opbrengsten door en analyseren op basis hiervan het nieuwe aanbod van de leerlingen. Tijdens deze training gaan leerkrachten onder begeleiding een start maken met de evaluatie.


Wij adviseren dat naast de leerkrachten ook de IB-er(s), onderbouwcoördinatoren, een directielid en eventueel andere betrokken leerkrachten deelnemen aan deze training(en).

Aanvragen

Geïnteresseerd in de starttraining DORR-Zicht op kleuters?

De Starttraining
  • Direct de basis onder de knie
  • Uitleg van het online systeem
  • Evaluatie
  • Ook voor IB-ers en directieleden