Zicht op leerlijnen

Eenvoudig inzicht in leerlijnen

Zicht op leerlijnen

Een leerlijn is een opeenvolgende serie leerstofdoelen, opklimmend in moeilijkheidsgraad, die samen een leerlijn vormen. Bij DORR- Zicht op Onderwijs zijn de leerlijnen voor de kleuters opgedeeld in 6 niveaus en bij de peuters in 5 niveaus.

Aan de hand van de doelen op de leerlijn kun je zelf leuke en zinvolle activiteiten koppelen. Onze leerlijnen zijn gebundeld in ringboekjes en in ons web-based pakket DORR-Zicht op Kleuters op te roepen op bijna alle schermen. Voor DORR- Zicht op Kleuters zijn er 105 leerlijnen uitgewerkt, veelal op 6 niveaus.

Leerlijnen DORR-Zicht op Peuters

Bekijk de leerlijnen voor Peuters

Leerlijnen DORR-Zicht op Kleuters

Bekijk de leerlijnen voor Kleuters

Leerlijnen DORR-Zicht op groep 3

In ontwikkeling