Leerlijnen Peuters

Leerlijnen DORR Zicht op Peuters

Leerlijnen DORR Zicht op Peuters

In ons web-based pakket DORR- Zicht op Peuters bepaal je op schoolniveau zelf welke leerlijnen je gebruikt voor je aanbod en welke leerlijnen je wilt observeren. Dat is dus maatwerk op schoolniveau.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Zelfbeeld – jezelf presenteren
Zelfbeeld – opkomen voor jezelf
Sociaal gedrag – aardig doen
Sociaal gedrag – omgaan met ruzie
Sociaal gedrag – omgaan met de gevoelens van een ander
Sociaal gedrag – samenwerken
Flexibiliteit
Concentratie
Taakgerichtheid
Rollenspel – afspreekspel
Rollenspel – spelduur

Taal-lezen

Boekorientatie
Tekstbegrip – algemeen begrip
Tekstbegrip – belangrijke details
Tekstbegrip – diepere betekenis
Taalbewustzijn – eindrijm
Taalbewustzijn – fonemisch bewustzijn
Taalbewustzijn – fonologisch bewustzijn
Alfabetisch principe/technisch lezen
Woordenschat
Functioneel lezen en schrijven
Aanvankelijk schrijven
Communiceren
Luisteren
Mondelinge taal
Taalbeschouwing
Functies van geschreven taal
Relatie tussen gesproken en geschreven taal

Rekenen

Getallen – telvaardigheid
Getallen – getallen positioneren en positiewaarde
Getallen – aantallen presenteren
Bewerkingen – hoeveelheden vergelijken
Bewerkingen – optellen en aftrekken
Bewerkingen - hoeveelheden overzien/splitsen/verdelen
Verhoudingen/breuken/procenten
Ordenen/sorteren
Meten – lengte/oppervlakte
Meten – inhoud
Meten – gewicht
Meten – kalendertijd
Meten – kloktijd
Meten – geld

Visueel ruimtelijk

Meetkunde – vormen en figuren
Meetkunde – kleuren
Meetkunde – orienteren
Meetkunde – construeren
Bouwfases
Vouwreeksen
Visuele discriminatie
Puzzelen
Oog-hand coördinatie

Motoriek en beweging

Kleine motoriek – knippen
Kleine motoriek – tekenen/schrijven
Kleine motoriek – materialen
Grote motoriek – springen
Grote motoriek – jongleren/mikken
Grote motoriek – balanceren
Grote motoriek – klimmen
Grote motoriek – gaan
Grote motoriek – tikspel
Grote motoriek – vrij spel/buiten

Vragen of interesse?

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!