Waar het kind centraal staat

Realiseer jouw aanbod met

SMART omschreven doelen

Realiseer jouw aanbod met

kringactiviteiten

Realiseer jouw aanbod met

ontwikkelingsmateriaal

Kleuteronderwijs
zoals het hoort te zijn

Bij Kleuterbasis vinden we de basisjaren cruciaal, en daarom bieden we producten die zowel traditionele als moderne benaderingen omarmen. Ervaar het verschil met Kleuterbasis.

Onze missie is eenvoudig: met meer dan 30 jaar ervaring in het onderwijzen van kleuters, streven we ernaar hoogwaardige leermiddelen en materialen te leveren

Onze producten


Ontwikkelingsmateriaal

Ontdek een slimme aanpak om ontwikkelingsmateriaal perfect af te stemmen op elk kind! 


Rekenlessen

Bespaar tijd op je voorbereiding met kant-en-klare rekenlessen van hoogwaardige kwaliteit en creëer een stimulerende leeromgeving


Ringboekjes

Ontvang een helder overzicht van leerlijnen met SMART geformuleerde doelen in de ringboekjes.


Plan- en observatiepakket

Creëer structuur in je groep met een plan- en observatiepakket ontwikkeld door kleuterjuffen/meesters. Hanteer een consistente cyclus voor planning, observatie, aanpassing en evaluatie voor een goed overzicht en focus op de behoeften van de kinderen.

Onze ringboekjes

Volledige Uitwerking van SLO Leerlijnen
voor Groep 1 t/m 3

Ontdek onze uitgewerkte leerlijnen op zes niveaus voor groep 1 en 2. Voor groep 3 zijn de leerlijnen op drie niveaus uitgewerkt. Zo kun je naadloos inspelen op de ontwikkeling van de kinderen in jouw groep. Ontwerp zinvolle activiteiten op basis van deze doelen, onafhankelijk van een methode, voor een optimaal leerklimaat.

Inzicht in fases
en de zone van de naaste ontwikkeling

Ontvang een helder overzicht van volledig uitgewerkte leerlijnen voor groep 1-2-3 met onze ringboekjes. Met alle SLO-voorgeschreven leerlijnen op 9 niveaus, bieden we een gerichte aanpak. Pas eenvoudig aan naar behoefte, of het nu om extra ondersteuning of uitdaging gaat. Alles wat je nodig hebt om elke kleuter effectief te ondersteunen.

Efficiënt werken

Onze ringboekjes omvatten niet alleen traditionele vormingsgebieden, maar ook muziek, motoriek, wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming, 21ste-eeuwse vaardigheden, burgerschap en Engels. Dit uitgebreide aanbod zorgt voor een volledig overzicht, waardoor je jouw aanbod efficiënter kunt realiseren.

Onze Blije leerkrachten

De thema’ s van de Kleuterbasis rekenlessen sluiten goed aan bij de belevingswereld van groep 1,2 en 3. Je kunt als leerkracht direct aan de slag met de rekenlessen en hoeft dus niet zelf meer lessen bij elkaar te zoeken. Bij elke les wordt aangegeven welke leerlijn centraal staat. Hierdoor ben je heel doelgericht bezig. Daarnaast zijn de leerlijnen opgedeeld in 6 niveaus waardoor je goed inzicht hebt in de zone van naaste ontwikkeling bij de leerling.
Juf Tineke
Groep 1
Het leerlijnenboekje van Dorr gebruik ik veel bij het bedenken van lessen en activiteiten voor kleuters. Je ziet snel en overzichtelijk welke leerlijnen bij welke fases horen. Zo heb je snel inzicht in de zone van de naaste ontwikkeling op groepsniveau maar zeker ook voor de individuele leerlingen uit onze groep.
Juf Coby
groep 1 en 2
Naast heel veel spelen, het beredeneerd aanbod van Kleuterbasis en de lessen van kleuterkracht, gebruiken wij ook het materialenboekje.Hierin kun je zelf de ontwikkelingsmaterialen die je in de klas hebt, op een gemakkelijke manier bij de fases zetten. De kinderen kunnen zelf afvinken wat ze gedaan hebben ( eigenaarschap), maar jij kunt ook als leerkracht bijhouden hoe de leerling met het materiaal bezig is. De kinderen die naar groep 3 gaan bied je op deze manier al een doorgaande lijn aan om taakgericht bezig te zijn.
Juf Brenda
Groep 1 en 2
Winkelwagen